Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru, com. Vânătorii Mici - jud. Giurgiu.

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru - jud. Giurgiu

Servicii

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru ofera următoarele servicii medicale:

Investigații paraclinice

Investigații biochimice din ser

Investigații biochimice uzuale din urină

Investigații biochimice din lichide de puncție pleurală

Examene bacteriologice

Explorări funcționale respiratorii

EKG

Examene radiologice

Puncții pleurale

Prin contract cu Institutul Marius Nasta București unitatea asigură:

Examene bronhoscopice

Dotari