Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru, com. Vânãtorii Mici - jud. Giurgiu.

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru - jud. Giurgiu

Informatii pacienti

Documente necesare la internare

Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de:

- spitalizare continua pentru pacienti cu patologie respiratorie

Criteriile de internare care trebuiesc respectate sunt:

a) urgentele si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;

b) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;

c) tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare.

DOCUMENTE NECESARE LA INTERNARE

1. Bilet de internare de la medicul de familie sau Bilet de internare de la medicul specialist

2. Buletin de identitate / Carte de identitate

3. Adeverinta de serviciu - pentru angajati ( in vederea eliberarii concediului medical) in care este specificata perioada de concediu medical din ultimele 24 luni

4. Adeverinta de serviciu - pentru angajati ( in vederea eliberarii concediului medical) in care este specificata perioada de concediu medical din ultimele 24 luni

Modalitati de programare pentru internare

Programarea pacientilor pentru spitalizare continua se face la numarul de telefon 0246265023 intre orele 08.00-14.00 luni-vineri, la adresa de e-mail: secretariat@spital-izvoru. Ro sau la Biroul de Internari al Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru intre orele 07.00-15.00 luni-vineri. Confirmarea inscrierii pe lista de asteptare se obtine in momentul solicitarii.

Datele solicitate pentru programare sunt:

· Diagnosticul din Biletul de trimitere

· Specialitatea medicului care a eliberat Biletul de trimitere

· Calitatea de asigurat a pacientului

Criterii de prioritizare pentru pacientii inscrisi pe listele de asteptare sunt

- diagnosticul de trimitere, prezumtiv

- posibile complicatii ce pot sa apara

- gradul de contagiozitate

- varsta

- distanta fata de spital

- posibilitatea/inposibilitatea procurarii sau aplicarii unui tratament la domiciliu

Drepturile si obligatiile pacientilor pe timpul spitalizarii

Drepturile pacientilor

Drepturile pacientilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului si Ordinul MSP nr.386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003.

Drepturile pacientului la informatia medicala

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor serviciilor de sanatate.

(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la datele despre diagnostic si prognostic.

Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.

Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile I se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.

Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.

Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.

Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.

Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, dianosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

Consimtamantul pacientului privind interventia medicala

Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.

In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.

In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.

In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.

Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulatoriu.

Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.

Pacientul nu poate fi fotografiat sau fimat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului .

Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.

Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit si daca legea o cere in mod expres.

In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatoie.

Pacientul are acces la datele medicale personale.

Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtitudine influenteaza pozitiv dignosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.

Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale.

In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se aduc la cunostinta publicului.

Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat.

Se excepteaza de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.

Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.

Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.

Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze astfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.

Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.

Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.

Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la servicii comunitare disponibile.

Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

Obligatiile Pacientilor

Pacientii internati in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, au urmatoarele obligatii:

-sa respecte regulile ce se aplica in spital

-sa pastreze ordine, liniste, curatenia in spital

-sa nu deterioreze bunurile din spital

-sa respecte programul de masa si circuitele functionale din spital

-sa respecte cu strictete indicatiile terapeutice ale medicului pe perioada internarii

-sa nu paraseasca spitalul fara aprobare pentru probleme extramedicale; in cazul in care are drept de invoire sa nu depaseasca timpul care i-a fost acordat

-sa pastreze si sa predea in bune conditii echipamentul din spital;

-sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar

-sa introduca si sa consume in perimetrul spitalului bauturi alcoolice

In conformitate cu prevederile Legii nr.349/2002, art.3 (1), in Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru se interzice complet fumatul. Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 100-500 Ron. Aceasta prevedere trebuie respectata de catre personalul incadrat in unitate, de catre pacienti, apartinatori, precum si orice alta persoana care se afla in unitate sanitara.

Informatii privind externarea

1.Externarea pacientilor se face dupa ora 1400

2.Documente eliberate de catre medicul curant la externare:

-bilet de iesire / scrisoare medicala / decont pacient

-reteta compensata / gratuita la medicamentele nou prescrise

-concediu medical

3.Recomandari primite la externare:

-recomandari privind regimul igieno-dietetic de urmat;

-recomandari privind un stil de viata sanatos;

-se recomanda ingrijire medicala la domiciliu (daca este cazul), servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu;

-recomandari privind tratamentul la domiciliu;

-se stabileste data si locul consultatiei de control;

-recomandari pentru prescriptie de dispozitive medicale

Institutii Partenere

Institutul de pneumoftiziologie Marius Nasta Bucuresti

- Programul National de Prevenire, Supraveghere si Control al Tuberculozei

- Acord de colaborare privind pacientii care necesita consult si tratament de chirurgie toracica

- Contract de furnizare servicii medicale

Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu

- Acord de colaborare privind transferul pacientului critic si noncritic

Serviciul Judetean de Ambulanta Giurgiu

- Contract de prestari servicii privind transportul interspitalicesc

Spitalul Orasenesc Bolintin Vale

- Acord de colaborare consult interdisciplinary

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - Filiala Giurgiu

- Acord de parteneriat privind realizarea si promovarea proiectelor, programelor si actiunilor derulate de OAMGMAMR filiala Giurgiu in vederea cresterii nivelului de pregatire profesionala si imbunatatire a imaginii profesiei de asistent medical

Asociatia Medicilor de familie si Patronatul medicilordin judetul Giurgiu

- Acord cu privire la asigurarea asistentei medicale pentru pacientii cu afectiuni respiratorii

Biserica Vanatorii Mici – Giurgiu

- Conventie de asistenta confesionala avand ca obiect asigurarea serviciilor de consiliere religioasa

Primaria Vanatorii Mici - Giurgiu

- Conventie de parteneriat avand ca obiect imbunatatirea conditiilor de viata si incluziune sociala a pacientilor internati in spital

S.C. Quality Compas SRL Adresa: Giurgiu Str. Bucuresti Nr.351

- Acord de colaborare privind ingrijirii medicale la domiciliu

- Ingrijiri paleative

- Transport cu ambulanta