Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru, com. Vânãtorii Mici - jud. Giurgiu.

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru - jud. Giurgiu

Contact

Spital Pneumoftiziologie Izvoru

Adresa

str. Principala, nr. 66, sat Izvoru, com. Vanatorii Mici, jud. Giurgiu, cod postal 087253
Telefon/fax: 0246 265023, 0246 265526

Persoane de contact

Manager Spital
Tel: 0246265023
manager@spital-izvoru.ro

Dr. Guse Ana
Tel: 0731015952
dirmedical@spital-izvoru.ro

Ec. Raul Neagu
Tel: 0731015951
direconomic@spital-izvoru.ro

Secretariat
Tel: 0723376939
secretariat@spital-izvoru.ro

Contabilitate
contabilitate@spital-izvoru.ro

Runos
Tel: 0371318141
runos@spital-izvoru.ro

Ciobanu Victoria
Tel: 0731015953
achizitii@spital-izvoru.ro

Manea Vasilica
laborator@spital-izvoru.ro

Dascalu Mihaela
statistica@spital-izvoru.ro

Popescu Viorel
admintrativ@spital-izvoru.ro